Aktuellt Uchi-Deshi Aikido Träning Ungdom Hitta oss Bilder Filmer Länkar Startsidan English flag Svensk flagga
 

Höstens ungdomsträningen startar i Holmeshallen måndagen 14 september, 17.00-18.00.

Ny som gamla tränande är välkomna. 9-14 år.

Tränare: Niklas Björklund, 076/79 531 47, 4 dan, Pär Dahlström, 070/696 95 11, 4 dan. Upplysningar och anmälan Lasse Andersson, 0560/68 91 65, 070/681 37 69.

Årsavgiften för 2019 (försäkring och medlemskap i SB&KF) ingår i träningsavgiften.
Träningsavgiften är 400 kronor för vårterminen 2019.

Terminen slutar den 29 april med uppvisning och utdelning av diplom.

Träningen är inställd på påsklovet.

lasseandersson@telia.com, Tel. bost:0560/68 91 65,

070/681 37 69

Höstens ungdomsträning startar i GA-hallen Sysslebäck, onsdagen 16 januari, 17.30-18.30.

Ny som gamla tränande är välkomna, 9-14 år.

Tränare: Pär Dahlström, 4 Dan. Upplysningar och anmälan Pär Dahlström 0564/430 97 bost. Mobil: 070/6969511.

Årsavgiften för 2019 (försäkring och medlemsskap i SB&KF) ingår i träningsavgiften

Träningsavgiften är 300 kronor för vårterminen 2019.

 

BARNGRADERINGAR

ALLMÄNT
För samtliga grader gäller att teknikerna skall utföras på både vänster och höger sida. Teknikerna och övningarna skall genomföras lugnt och kontrollerat med avseende på partnerns säkerhet. Ungdom som utför graderingar skall under hela graderingen visa förståelse för Aikidons anda och principer. Övergång till vuxengradering kan ske vid 14 års ålder och till 6 kyu enligt de regler som gäller.

12 kyu
Vit märkesmarkering.
Ungdomsgrad, rekommenderad ålder 10-12 år. Rekommenderad träningstid
1 termin och 10 träningstillfällen.

UKEMI Sitt ner, stå upp.
Sitt ner, med partners hjälp,
stå upp.
Ushiro (baklänges kullerbytta), från sittande/knästående.
Framlänges kullerbytta.
SHIKKO Pröva på.
TACHI-WAZA Tai-no henko
Gyaku-hanmi, Ikkyo. (Ta runt handled).
Gyaku-hanmi, Tenchi-nage.
ÖVRIGT

Hur man hälsar sittande, vid träningens början och slut.
Hur man bugar mot sista partnern efter träningens slut.
Att säga Onegaeshimasu vid träningens början.
Att säga Domo arigato gozaimashita vid träningens slut.
Att alltid använda tofflor utanför mattan (tatamin).
Att hålla ordning i omklädningsrummen.

Att stå i hanmi i varje teknik

11 kyu
Gul märkesmarkering.
Ungdomsgrad, rekommenderad ålder 10-12 år. Rekommenderad träningstid
1 termin från föregående grad och 10 träningstillfällen. Samma tekniker som föregående grad, samt :

UKEMI Ushiro-ukemi, stående. Mae-ukemi, (framlänges kullerbytta, viktigt att det är rakt fram).
Att slå av med armen.
Att sitta ner, slå av och stå upp.
SHIKKO Kunna gå framåt på ett bra sätt.
TACHI-WAZA

Morote-dori, Kokyo-ho
Gyaku-hanmi, Ikkyo, omote-och ura-waza.

Gyaku-hanmi, Tenshi-nage (gående)
Kata-dori, Koshi-nage.
Ryote-dori, Tenshinage .

SUWARI-WAZA Ryote-dori, Kokyo-ho.
ÖVRIGT

Att veta att omote-waza och ura-waza ser olika ut.
Att känna till att man står i hanmi på höger (migi) och vänster (hidari) sida.
Att kunna stå i hanmi.
Att sitta riktigt.
Hur man buga stående med och utan partner.

10 kyu
Orange märkesmarkering.
Ungdomsgrad, rekommenderad ålder 10-12 år. Rekommenderad träningstid en termin från föregående grad och 12 träningstillfällen. Samma tekniker som föregående grader, samt:

UKEMI Ushiro-ukemi.
Mae-ukemi.
Höga fall (använd mjuka mattan).
Fall över bock, slå av.
SHIKKO Framåt och bakåt och prova på att gå runt.
TACHI-WAZA Ai-hanmi, Ikkyo omote- och ura-waza.
Morote-dori, Kokyo-nage (kullerbytta rakt fram).
Ryote-dori, Tenshi-nage.
SUWARI-WAZA Shomen-uchi, Ikkyo omote- och ura-waza.
ÖVRIGT

Att kunna skifta hanmi, både åt samma håll och roterande.
Kunnapå omote- och ura-waza
(skillnaden).
Känna till skillnaden mellan Nage (den som utför) och Uke (den som tar emot).

9 kyu
Grön märkesmarkering.
Ungdomsgrad, rekommenderad ålder 11-13 år. Rekommenderad träningstid
1 termin från föregående grad samt 12 träningstillfällen. Samma tekniker som föregående grader, samt :

UKEMI Ushiro-ukemi med bakåtdrag.
Mae-ukemi över liggande bock.
Höga fall på mjuka mattan.
SHIKKO : Framåt, bakåt och runt.
TACHI-WAZA Kata-dori, Ikkyo, Kihon.
Kata-dori, Ikkyo, Ki-no nagare, omote och ura-waza.
Shomen-uchi, Ikkyo omote-och ura-waza.
Shomen-uchi, Kote-gaeshi (håll i arm vid kast).
Shomen-uchi, Iremi-nage.
SUWARI-WAZA Shomen-uchi, Irimi-nage.
ÖVRIGT Lära angrepps- och teknik-namn.

8 kyu
Blå märkesmarkering.
Ungdomsgrad, rekommenderad ålder 11-13 år. Rekommenderad träningstid
2 terminer från föregående grad samt 16 träningstillfällen. Samma tekniker som föregående grader, samt :

TACHI-WAZA Gyaku-hanmi, Shiho-nage omote- och ura-waza.
Gyaku-hanmi Kaiten-nage.
Ikkyo, några olika.
Shomen-uchi, Shiho-nage
Kotegashi
Irimi-nage
Ushiro, Ryote-dori, Ikkyo.
Ushiro, Ryote-dori, Kokyo-nage.
Kokyo-ho, några olika.
SUWARI-WAZA Några olika.

7 kyu
Brun märkesmarkering.
Ungdomsgrad, rekommenderad ålder 12-14 år. Rekomenderad träningstid
2 terminer från föregående grad och 20 träningstillfällen. Samma tekniker som föregående grader, samt :

UKEMI God kännedom om fallteknik.
SHIKKO God kännedom.
TACHI-WAZA

Tai-no henko.
Kokyo-ho. (morotedori, ryo-katadori)
Ikky, Kihon. (Ai-hanmi,Gyaku-hamni, Katadori, Shomen-uchi)

Ikkyo, Ki-no-nagare. (valfri)
Sankyo. (Shomen-uchi, ushiro ryo-katate-dori)
Kote-gashi. (Shomen-uchi, Ai-hanmi)
Tenshi-nage, Kihon. (Ryotedori, Gyaku-hanmi)

Tenshi-nage, Ki-no-nagare. (Ryotedori)
Irimi-nage. (Shomen-uchi Ai-hanmi)
Shiho-nage. (Gyaku-hanmi, Shomen-uchi)
Kaiten-nage, soto och uchi. (Gyaku-hamni)

SUWARI-WAZA

Ryotedori, Kokyo-ho
Shomen-uchi, Ikkyo, omote-och ura-waza)
Shomen-uchi, Iremi-nage.

ÖVRIGT

Introducera Atemi, förstå att det inte är ett slag utan en distraktion.
Veta att man alltid står i Hanmi när man tränar och kunna skillnadenmellan Ai-hanmi och Gyaku-hanmi.
Kunna utföra teknikerna i omote-och ura-waza.
Att kunna ta höga fall.

 


 
   

Webbsida av Tomas Dahlin